Da je Smoje živ njegove teme ne bi bile bitno drugačije