Glumačka plaća je prosječna hrvatska plaća, a glumci su dijelom mazohisti