Da se u spas HGZ-a nisu svi uključili, tamo bi danas bila ruševina