Matko Trebotić: Naslikao sam duhovni portret Dalmacije