Sucima je 2007. poručio: 'Neću se ubiti u zatvoru!'