Impressum

GLAVNI UREDNIK EXPRESSA

Igor Alborghetti

REDAKCIJA

tel: 01/6069 500
fax: 01/6069 660
e-mail: redakcija@24sata.hr

TELEFON ZA ČITATELJE

01/24-24-242

Sljedeća e-mail adresa je određena kao jedinstvena kontaktna točka za tijela Država članica, Komisiju i Europski odbor za digitalne usluge za pitanja koja se odnose na Akt o digitalnim uslugama: zona@24sata.hr
Komunikacija sa prethodno navedenom jedinstvenom kontaktnom točkom moguća je na hrvatskom i engleskom jeziku. 
Kada nam se obraćate, molimo Vas da navedete naziv tijela u čije ime nas kontaktirate, kao i naziv adrese elektroničke pošte za kontakt u slučaju da Vam moramo postaviti pitanje, osim ukoliko su navedene informacije već obuhvaćene u Vašem potpisu elektroničke pošte.

Sljedeća e-mail adresa je određena kao jedinstvena kontaktna točka za sve upite primatelja usluga: zona@24sata.hr

UPRAVA

Zoran Turković, direktor i član uprave

Goran Gavranović, prokurist

DIREKTORICA TISKANIH MEDIJA

Maja Pecotić

PROKURISTI

Goran Gavranović

PRODAJA OGLASNOG PROSTORA

Marcela Rukavina, direktor

MARKETING

Ante Franotović, direktor
e-mail: marketing@24sata.hr

DIZAJN I RAZVOJ

Styria Digital Development d.o.o.
Miro Mauhar, direktor

IZDAVAČ

Glavni urednik 24sata:
Goran Gavranović

24sata d.o.o. za nakladničku djelatnost
Oreškovićeva 3D, 10010 Zagreb
MB: 3224945
OIB: 78093047651
PDV broj: HR78093047651
MBS: 08005163, Trgovački sud u Zagrebu
ŽR: 2360000-1101359760, Zagrebačka  banka, Paromlinska 2, Zagreb
Temeljni kapital društva iznosi 13.010.400,00 HRK i u cijelosti je uplaćen
www.24sata.biz