Meštrovićevi indijanci - za kulturnu čistku spremni