"Čuli su da zove pomoć, ali je nisu ozbiljno shvatili"