Jobsova kći: Dok je umirao, rekao mi je da smrdim kao WC