Mimica o noćnim dvojbama, Rihanni i skoroj penziji