Life
157 prikaza

Međunarodni kongres: Imaju li religije značenje za Europu?

Međunarodni kongres "Imaju li religije značenje za Europu?"
Express
Polazeći od situacije na području jugoistočne Europe, kroz tri tematske cjeline želimo promišljati trenutno stanje društva na europskom tlu i usmjeriti pozornost

Povijest i napredak misli, društva i mentaliteta te mnoge promjene koje su zahvatile i obilježile područje europskog kontinenta upućuju na potrebu intenzivna razmišljanja o dijalogu i suživotu u svrhu što plodonosnijeg i mirotvornijeg djelovanja na boljitak sadašnjih i budućih generacija čovječanstva.

Riječ je o pokušaju da se načini presjek bogatih i istodobno zamršenih međuljudskih odnosa kako bi se ukazalo na zajednički susret i suradnju pod vidom izgradnje vrijednosti i poštivanja ljudskih prava i sloboda unatoč stanovitim isključivostima koje se mogu pojaviti u okviru svake, pa tako i vjerske pripadnosti. 

I područje jugoistočne Europe, kojemu pripadaju Hrvatska i BiH kao povijesni prostori bogatog i kompleksnog suživota potvrđuje postulat da u globaliziranom svijetu dijalog uopće, pa tako ni onaj međureligijski, nije samo proizvoljan izbor, već realna potreba.

Stoga je ključni cilj kongresa pokušati uočiti na koji se način izražava odnos religije i društva, povijesti i sadašnjosti te vjerskih i političkih određenja i usmjerenja. Imajući na umu bolje i cjelovitije uočavanje stvarnosti, polazimo od uvjerenja da je današnjem dobu posebno potreban dijalog putem upoznavanja, razumijevanja i djelovanja s ciljem iskorjenjivanja nasilja i isključivih tendencija na štetu i mnogih pojedinaca i čitavih društvenih skupina. 

Posebno mjesto u promišljanju o društvu zaslužuje odnos vjere i kulture, religije i politike, edukacije i djelovanja, privatnoga i javnoga, te pitanje dijaloga u složenosti zauzimanja za ljudska prava i za prava ugroženih manjina s jedne strane, odnosno za razumijevanje i rješavanje problema nasilja u ime religijskih nazora u mjeri u kojoj takva naziranja dobivaju politički značaj. Stoga se i pojavljuje pitanje Imaju li religije značenje za Europu?

Pod tim aspektom želimo promotriti društvo u njegovim temeljnim značajkama kako bismo sustavnije i temeljitije ukazali na razumijevanja i tumačenja ljudske djelatnosti koja su počesto podložna raznim kalkulacijama i ekonomskom opterećenju društva što posljedično može rezultirati nimalo jednostavnim i počesto nasilnim nesporazumima. Polazeći od situacije na području jugoistočne Europe, kroz tri tematske cjeline želimo promišljati trenutno stanje društva na europskom tlu i na nj usmjeriti pozornost. 

U izlaganjima i u panel-diskusiji raspravljat će se o sljedećim temama: 

1. Prilike Starog kontinenta

Percepcija dijaloga uopće nakon 60-tih godina 20. stoljeća 

Prilike i status questionis na području jugoistočne Europe

Odnos religija i političkog ustroja pojedinog društva

Pitanje religijskog sektarijanizma i političkih opcija pojedine države – mogu li se izraziti sličnosti i razlike među njima

odnos vjere i kulture 

2. Susret društava

Izazovi utemeljeni na teokraciji, demokraciji i pluralizmu 

inkulturacija i ljudska prava

religije i međunarodno pravo 

Odnos edukacije (odgoja i obrazovanja) i razvoja društva

Mogu li religije pomoći u izgradnji boljeg društva i vrijednosnog standarda ili predstavljaju svojevrsnu prepreku?

3. Prava religijskih manjina u jugoistočnoj Europi

a. Odnos Islama i Kršćanstva odnosno muslimana i kršćana

b. Ekumenska pitanja i izazovi

U suorganizaciji kongresa sudjeluje nekoliko domaćih i inozemnih institucija, dok će o (gore) navedenim temama i pitanjima izlagati i raspravljati razni mislioci i stručnjaci.

>>> Kongres se održava od 8. do 10. siječnja 2016. u Maloj dvorani Vatroslav Lisinski u Zagrebu