Kultura
2243 prikaza

Ovako će izgledati moderna Biblija na hrvatskom

Biblija
Dusko Jaramaz (PIXSELL)
Prvi smo od Hrvatskog biblijskog društva dobili primjere modernijeg i suvremenijeg prijevoda Biblije koja izlazi 2020. godine

Prvi objavljujemo nekoliko dijelova Biblije koja će biti prevedena modernijim Hrvatskim standardnim prijevodom. Novi prijevod Biblije iz tiska bi trebao izaći 2020. godine. Uz dopuštenje Damira Lipovšeka, direktora Hrvatskog biblijskog društva, koje će biti izdavač modernijeg prijevoda, objavljujemo četiri usporedna primjera - dva iz Knjige Postanka, te po jedan iz Evanđelja po Luki i Otkrivenja:

1. PRIMJER 

Knjiga Postanka

Prijevod iz Zagrebačke Biblije objavljene 1968. godine:

Drugi izvještaj o stvaranju – Raj zemaljski

Kad je Jahve, Bog, sazdao nebo i zemlju, još nije bilo nikakva poljskoga grmlja po zemlji, još ne bijaše niklo nikakvo poljsko bilje, jer Jahve, Bog, još ne pusti dažda na zemlju i nije bilo čovjeka da zemlju obrađuje. Ipak, voda je izvirala iz zemlje i natapala svu površinu zemaljsku. Jahve, Bog, napravi čovjeka od praha zemaljskog i u nosnice mu udahne dah života. Tako postane čovjek živa duša.
I Jahve, Bog, zasadi vrt na istoku, u Edenu, i u nj smjesti čovjeka koga je napravio. Tada Jahve, Bog, učini te iz zemlje nikoše svakovrsna stabla – pogledu zamamljiva a dobra za hranu – i stablo života, nasred vrta, i stablo spoznaje dobra i zla.
Jahve, Bog, uzme čovjeka i postavi ga u edenski vrt da ga obrađuje i čuva. Jahve, Bog, zapovjedi čovjeku: »Sa svakoga stabla u vrtu slobodno jedi, ali sa stabla spoznaje dobra i zla da nisi jeo! U onaj dan u koji s njega okusiš, zacijelo ćeš umrijeti!«
I reče Jahve, Bog: »Nije dobro da čovjek bude sam: načinit ću mu pomoć kao što je on.« Tada Jahve, Bog, načini od zemlje sve životinje u polju i sve ptice u zraku i predvede ih čovjeku da vidi kako će koju nazvati, pa kako koje stvorenje čovjek prozove, da mu tako bude ime. Čovjek nadjene imena svoj stoci, svim pticama u zraku i životinjama u polju. No čovjeku se ne nađe pomoć kao što je on. Tada Jahve, Bog, pusti tvrd san na čovjeka te on zaspa, pa mu izvadi jedno rebro, a mjesto zatvori mesom. Od rebra što ga je uzeo čovjeku napravi Jahve, Bog, ženu pa je dovede čovjeku. Nato čovjek reče: »Gle, evo kosti od mojih kostiju, mesa od mesa mojega! Ženom neka se zove, od čovjeka kad je uzeta!«
Stoga će čovjek ostaviti oca i majku da prione uza svoju ženu i bit će njih dvoje jedno tijelo.
A bijahu oboje goli – čovjek i njegova žena – ali ne osjećahu stida.


Knjiga Postanka

Primjer iz nove Biblije prema Hrvatskom standardnom prijevodu:

Edenski vrt 

Kad je GOSPODIN Bog načinio nebo i zemlju, nisu još bili iznikli poljsko grmlje i poljske biljke. Tada GOSPODIN Bog još nije bio poslao kišu na zemlju, a nije bilo ni čovjeka da je obrađuje. No iz zemlje se dizala para i natapala svu njezinu površinu. 
GOSPODIN Bog oblikovao je čovjeka od zemaljskoga praha, a potom u njegove nosnice udahnuo dah života. Tako je nastao čovjek, živo biće. 
GOSPODIN Bog zasadio je vrt u Edenu, na istoku, i onamo postavio čovjeka kojega je oblikovao. Tada je GOSPODIN Bog dao da iz zemlje izraste svakovrsno drveće, lijepo i ukusno. U sredini vrta bilo je drvo života i drvo spoznaje dobra i zla. 
GOSPODIN Bog uzeo je čovjeka i smjestio ga u Edenski vrt da ga obrađuje i čuva. Dao mu je ovu zapovijed: »Sa svakog drveta smiješ jesti plodove osim sa stabla spoznaje dobra i zla. Budeš li s njega jeo, jamačno ćeš isti čas umrijeti!« 
GOSPODIN Bog je potom rekao: »Nije dobro da čovjek živi sam. Načinit ću mu primjerenu pomoć.« GOSPODIN Bog uzeo je zemlju te oblikovao poljske životinje i ptice. Doveo ih je čovjeku da vidi kako će ih nazvati. I kako je koje živo biće čovjek nazvao, to mu je postalo ime. Čovjek je dao imena svoj stoci, pticama i poljskim životinjama, ali nije našao pomoć kakva bi mu odgovarala. 
Tada je Bog učinio da čovjek tvrdo zaspi. Dok je spavao, uzeo je jedno od njegovih rebara, a mjesto zatvorio mesom. Zatim je GODPODIN Bog od čovjekova rebra načinio ženu i doveo je čovjeku. Čovjek je rekao: »Konačno, evo kosti od mojih kostiju i mesa od moga mesa. Neka joj ime bude žena jer je uzeta od čovjeka.« 
Zbog toga će čovjek ostaviti oca i majku te se sjediniti sa svojom ženom tako da budu jedno tijelo. 
I čovjek i njegova žena bili su goli, ali nisu se stidjeli. 


2. PRIMJER  

Knjiga Postanka

Prijevod iz Zagrebačke Biblije objavljene 1968. godine

Potop

Onda Jahve reče Noi: »Uđi ti i sva tvoja obitelj u korablju, jer sam uvidio da si ti jedini preda mnom pravedan u ovom vremenu. Uzmi sa sobom od svih čistih životinja po sedam parova: mužjaka i njegovu ženku. Isto tako od ptica nebeskih po sedam parova – mužjaka i ženku – da im se sjeme sačuva na zemlji. Jer ću do sedam dana pustiti dažd po zemlji četrdeset dana i četrdeset noći te ću istrijebiti s lica zemlje svako živo biće što sam ga načinio.«
Noa učini sve kako mu je Jahve naredio.
Noi bijaše šest stotina godina kad je potop došao na zemlju. I pred vodama potopnim uđu s Noom u korablju njegovi sinovi, njegova žena i žene sinova njegovih. Od čistih životinja i od životinja koje nisu čiste, od ptica, od svega što zemljom puzi, uđe po dvoje – mužjak i ženka – u korablju s Noom, kako je Bog naredio Noi. A sedmoga dana zapljušte potopne vode po zemlji.
U dan onaj – šestote godine Noina života, mjeseca drugog, dana u mjesecu sedamnaestog – navale svi izvori bezdana, rastvore se ustave nebeske.
I udari dažd na zemlju da pljušti četrdeset dana i četrdeset noći. Onog dana uđe u korablju Noa i njegovi sinovi: Šem, Ham i Jafet, Noina žena i tri žene Noinih sinova s njima; oni, pa sve vrste životinja: stoka, gmizavci što po tlu gmižu, ptice i svakovrsna krilata stvorenja, uđu u korablju s Noom, po dvoje od svih bića što u sebi imaju dah života. Što uđe, sve bijaše par, mužjak i ženka od svih bića, kako je Bog naredio Noi.
Onda Jahve zatvori za njim vrata.
Pljusak je na zemlju padao četrdeset dana; vode sveudilj rasle i korablju nosile: digla se visoko iznad zemlje. Vode su nad zemljom bujale i visoko rasle, a korablja plovila površinom. Vode su sve silnije navaljivale i rasle nad zemljom, tako te prekriše sva najviša brda pod nebom. Petnaest lakata dizale se vode povrh potonulih brda. Izgiboše sva bića što se po zemlji kreću: ptice, stoka, zvijeri, svi gmizavci i svi ljudi. Sve što u svojim nosnicama imaše dah života – sve što bijaše na kopnu – izgibe. Istrijebi se svako biće s površja zemaljskog: čovjek, životinje, gmizavci i ptice nebeske, sve se izbrisa sa zemlje. Samo Noa ostade i oni što bijahu s njim u korablji. Stotinu pedeset dana vladahu vode zemljom.

Knjiga Postanka

Primjer iz nove Biblije prema Hrvatskom standardnom prijevodu:

Potop 

Potom je GOSPODIN rekao Noi: »Uđi s obitelji u lađu. Uvidio sam da si jedini pravedan u ovom naraštaju. Od svih čistih životinja uzmi sa sobom po sedam parova, mužjaka i ženku, a od nečistih po jedan par – samo jednog mužjaka i ženku. Uzmi također po sedam pari ptica, da budu sposobni održati život na cijeloj zemlji. Nakon sedam dana pustit ću kišu da pada četrdeset dana i četrdeset noći pa ću uništiti sva bića na zemlji koja sam načinio.« Noa je učinio sve kako mu je GOSPODIN zapovjedio. 
Noa je imao šest stotina godina kad je na zemlji nastao potop. Zbog potopa je ušao u lađu sa sinovima, ženom i snahama. Po dvoje od čistih i nečistih životinja, ptica i svega što puže po zemlji – mužjaci i ženke – ušlo je u lađu, baš kako je Bog zapovjedio Noi. Nakon sedam dana spustio se potop na zemlju. 

Kada je Noa imao šesto godina, sedamnaestoga dana drugoga mjeseca, provalili su svi izvori vodenoga bezdana i otvorile su se nebeske brane. Kiša je padala četrdeset dana i četrdeset noći. Upravo tog dana uđu u lađu Noa, Noini sinovi Šem, Ham i Jafet, Noina žena i tri njihove snahe. S njima uđu i sve vrste životinja, stoke, gmazova i ptica – sva krilata bića. S Noom je ušlo u lađu po dvoje od svakoga stvorenja što ima dah života. Što je god ušlo, činilo je par – mužjaka i ženku – od svih živih bića, baš kao što je Bog i zapovjedio. Potom je GOSPODIN za njima zatvorio vrata. 

Potop je trajao četrdeset dana, a vode su rasle i podizale lađu sve više iznad zemlje. Bujale su i visoko narasle iznad zemlje tako da je lađa plovila po vodenoj površini. Vode su tako strašno nabujale da su prekrile sva visoka brda pod nebom. Voda je bila gotovo petnaest lakata iznad vrhova planina, toliko ih je prekrila. Uginula su sva živa bića na zemlji – ptice, stoka, zvijeri i gmazovi, a i svi ljudi. Pomrlo je sve što je živjelo na kopnu i imalo dah života u nosnicama. Bila su iskorijenjena sva bića na zemlji: ljudi, stoka, gmazovi i ptice. Svi su bili zbrisani sa zemlje. Preostao je samo Noa i oni što su s njim bili u lađi. Voda se nije povukla stotinu pedeset dana. 


3. PRIMJER 

Evanđelje po Luki

Prijevod iz Zagrebačke Biblije objavljene 1968. godine:

Rođenje Isusovo

U one dane izađe naredba cara Augusta da se provede popis svega svijeta. Bijaše to prvi popis izvršen za Kvirinijeva upravljanja Sirijom. Svi su išli na popis, svaki u svoj grad. Tako i Josip, budući da je bio iz doma i loze Davidove, uziđe iz Galileje, iz grada

Nazareta, u Judeju – u grad Davidov, koji se zove Betlehem – da se podvrgne popisu zajedno sa svojom zaručnicom Marijom koja bijaše trudna.

I dok su bili ondje, navršilo joj se vrijeme da rodi. I porodi sina svoga, prvorođenca, povi ga i položi u jasle jer za njih nije bilo mjesta u svratištu.

A u tom kraju bijahu pastiri: pod vedrim su nebom čuvali noćnu stražu kod svojih stada. Anđeo im Gospodnji pristupi i slava ih Gospodnja obasja! Silno se prestrašiše. No anđeo im reče: »Ne bojte se! Evo, javljam vam blagovijest, veliku radost za sav narod! Danas vam se u gradu Davidovu rodio Spasitelj – Krist, Gospodin. I evo vam znaka: naći ćete novorođenče povijeno gdje leži u jaslama.« I odjednom se anđelu pridruži silna nebeska vojska hvaleći Boga i govoreći: »Slava na visinama Bogu, a na zemlji mir ljudima, miljenicima njegovim!«

Čim anđeli otiđoše od njih na nebo, pastiri stanu poticati jedni druge: »Hajdemo dakle do Betlehema. Pogledajmo što se to dogodilo, događaj koji nam obznani Gospodin.« I pohite te pronađu Mariju, Josipa i novorođenče gdje leži u jaslama. Pošto sve pogledaše, ispripovjediše što im bijaše rečeno o tom djetetu. A svi koji su to čuli divili se tome što su im pripovijedali pastiri.

Marija u sebi pohranjivaše sve te događaje i prebiraše ih u svome srcu.

Pastiri se zatim vratiše slaveći i hvaleći Boga za sve što su čuli i vidjeli kako im je bilo rečeno.
Kad se navršilo osam dana da bude obrezan, nadjenuše mu ime Isus, kako ga je bio prozvao anđeo prije njegova začeća.

 

Evanđelje po Luki

Primjer iz nove Biblije prema Hrvatskom standardnom prijevodu:

Isusovo rođenje 

U to doba bila je objavljena zapovijed cara Augusta da se u cijelom carstvu izvrši popis stanovništva. To je bio prvi popis, a održan je dok je Sirijom upravljao Kvirinije. Svi su se krenuli popisati, svatko u svoj grad. 

Josip je iz Nazareta u Galileji krenuo prema Betlehemu u Judeji, Davidovu gradu; onamo je išao jer je bio iz Davidove loze i obitelji. Pošao se popisati zajedno s Marijom, svojom trudnom zaručnicom. Dok su bili ondje, došao je dan njezina poroda. Rodila je sina, prvorođenoga, povila ga u pelene i stavila u jasle, jer u prenoćištu nije bilo mjesta za njih. 

U tom su kraju pastiri noću svoja stada čuvali na otvorenom. Približio im se Gospodinov anđeo i obuzela ih je Gospodinova slava, zbog čega su se vrlo uplašili. Ali anđeo im je rekao: »Ne bojte se! Javljam vam dobru vijest, veliku radost za cijeli narod: Danas vam se u Davidovu gradu rodio Spasitelj – Krist Gospodin! A znak vam je novorođenče koje ćete naći u pelenama, kako leži u jaslama.« 
Uto se s anđelom pojavilo mnoštvo nebeske vojske i hvalilo Boga: „Slava Bogu na visinama, a na zemlji mir ljudima koji su mu dragi.“ 

Kad su anđeli otišli na nebo, pastiri su rekli: »Pođimo do Betlehema i pogledajmo što se dogodilo, što nam je to Gospodin objavio.« 

Došli su žurno i našli Mariju i Josipa, a novorođenče je ležalo u jaslama. Kad su ih ugledali, ispričali su im što im je rečeno o tom djetetu. Svi koji su to čuli, začudili su se svemu što su im pastiri govorili. A Marija je sve te događaje pamtila i o njima razmišljala u srcu. Pastiri su se potom vratili, slaveći i hvaleći Boga zbog svega što su bili čuli i vidjeli, kako im je bilo rečeno. 
Osam dana poslije, kad je došlo vrijeme da obrežu dijete, dali su mu ime Isus – kako ga je bio nazvao anđeo prije njegova začeća. 


4. PRIMJER 

Otkrivenje

Prijevod iz Zagrebačke Biblije objavljene 1968. godine:

Jaganjac otvara sedam pečata

I vidjeh: kad Jaganjac otvori prvi od sedam pečata, začujem gdje prvo od četiri bića govori glasom kao gromovnim: »Dođi!« Pogledam, a ono konj bijelac i u njegova konjanika lûk. I dan mu je vijenac te kao pobjednik pođe da pobijedi. Kad Jaganjac otvori drugi pečat, začujem drugo biće gdje govori: »Dođi!« I iziđe drugi konj, riđan. I njegovu je konjaniku dano dignuti mir sa zemlje da se ljudi među sobom pokolju. I dan mu je mač velik. Kad Jaganjac otvori treći pečat, začujem treće biće gdje govori: »Dođi!« Pogledam, a ono konj vranac i njegovu konjaniku u ruci tezulja. Tada začujem kao neki glas isred četiriju bića gdje govori: »Mjera pšenice za denar! Tri mjere ječma za denar! A ulju i vinu ne udi!« Kad Jaganjac otvori četvrti pečat, začujem glas četvrtoga bića gdje govori: »Dođi!« Pogledam, a ono konj sivac; konjaniku njegovu ime je »Smrt« i prati ga Podzemlje. Dana im je vlast nad četvrtinom zemlje: ubijati mačem i glađu i smrću i zvijerima zemaljskim.

Otkrivenje

Primjer iz nove Biblije prema Hrvatskom standardnom prijevodu:

Četiri jahača 

Zatim sam vidio da je Janje skinulo prvi od sedam pečata. Čuo sam prvo od četiriju bića kako govori kao glas groma: »Dođi!« Čim sam pogledao, ugledao sam bijelog konja čiji je jahač imao lûk. Bio mu je dan vijenac, a on je pobjedonosno izišao. 
Kad je Janje skinulo drugi pečat, čuo sam drugo biće kako govori: »Dođi!« Onda je izišao drugi konj, i to riđi. Njegovu jahaču bilo je dopušteno uzeti mir sa zemlje, pa da ljudi ubijaju jedni druge. Bio mu je dan i velik mač. 
Kad je Janje skinulo treći pečat, čuo sam treće biće kako govori: »Dođi!« Tek sam pogledao, i gle, stajao je crni konj čiji je jahač u ruci držao vagu. Potom sam čuo glas kao od četiri bića. Govorio je: »Mjera pšenice za denar! Tri mjere ječma za denar! Ali ulje i vino nemoj dirati!«
Kad je Janje skinulo četvrti pečat, čuo sam glas četvrtoga bića kako govori: »Dođi!« Tek što sam pogledao, i gle, stajao je sivi konj. Njegovu je jahaču ime bilo Smrt, a pratilo ga je Podzemlje. Bila im je dana vlast nad četvrtinom Zemlje – da ubijaju mačem, glađu, kugom i zemaljskim zvijerima. 

Zašto novi prijevod?

Već i sama najava da će  novi prijevod Biblije biti modeniji i suvremeniji, pa tako i jasniji mlađim generacijama, izazvala je strah da će biti pisana kolokvijalnim jezikom i da bi se mogla iznevjeriti Božja riječ.

Dr. sci. Boris Beck, jedan od 25-oro suradnika na Hrvatskom standardnom prjevodu, i redaktor za stil, odlučno uvjerava:
"Iz ovih primjera vidljivo je da nikakav kolokvijalni jezik ne dolazi u obzir. Hrvatski standardni prijevod bit će razumljiv i trebao bi potaknuti ljude da razmišljaju. Jezik će biti dostojanstven i ozbiljan, a istovremeno i moderan i suvremen."

U uvodu knjige 'Hrvatski standardni prijevod Biblije - Tradicijska podloga, lingvistička načela i prevedeni tekstovi', dr. sci Božo Lujić je, objasnio kad je i kako počeo rad na novom prijevodu:

"Hrvatsko biblijsko društvo, potaknuto inicijativom Sjedinjenih biblijskih društava, započelo je prije 17 godina prevođenje Biblije s izvornih jezika na standardni hrvatski jezik. U vezi s tim je na sastanku bibličara od 14. do 18. studenoga 2001. na Glavotoku usuglašen stav da se načini „višenamjenski dobar prijevod, vjeran izvorniku, a razumljiv prosječnom čitatelju. Prvotna namjena prijevoda bila bi pastoralno-katehetska“.

Bili smo svjesni da je sadašnji hrvatski prijevod Biblije već četrdesetak godina u uporabi te da uz to nije u potpunosti niti preveden s originalnih jezika, a u međuvremenu su mnogi drugi narodi načinili i po više novih prijevoda. Isto tako, trebalo je uzeti u obzir da su se promijenile mnoge okolnosti u društveno-političkome pogledu, u standardnom hrvatskom jeziku kao i u kritičkim izdanjima hebrejskoga i grčkoga teksta. Bilo je stoga doista potrebno napraviti dobar prijevod kako s obzirom na potrebe Crkve tako i s obzirom na nove naraštaje koji su stasali u posve drugim društvenim i kulturnim okolnostima i koji nisu imali potrebnih teoloških pretpostavki.

S tih razloga i iz te spoznaje pristupilo se projektu prevođenja. U projektu su okupljeni svi značajniji bibličari s hrvatskoga jezičnoga područja te se počelo s radom. Gotovo svi prevoditelji imali su i druge obveze pa se prevođenje ponešto odužilo. Sada se projekt privodi kraju pa smo odlučili dati javnosti na uvid nešto od našega dugogodišnjega rada."

Suradnici na novoj Bibliji su: 

dr. sc. Marko Alerić, Zagreb

dr. sc. Boris Beck, Zagreb

dr. sc. Danijel Berković, Zagreb

dr. sc. Niko Bilić, Zagreb

dr. sc. Mario Cifrak, Zagreb

dr. sc. Ivan Dugandžić, Međugorje

dr. sc. Mladen Horvat, Toronto

mr. sc. Anđela Jeličić, Rim

dr. sc. Stipe Jurić, Rim

dr. sc. Stipo Kljajić, Zagreb

dr. sc. Goran Kuehner, Rim

dr. sc. Božo Lujić, Zagreb, urednik Starog zavjeta

dr. sc. Vinko Mamić, Zagreb

dr. sc. Dragutin Matak, Maruševec

dr. sc. Davorin Peterlin †

dr. sc. Domagoj Runje, Split

dr. sc. Ivan Šporčić, Rijeka

dr. sc. Darko Tepert, Zagreb

dr. sc. Darko Tomašević, Sarajevo

dr. sc. Dubravko Turalija, Sarajevo

mr. sc. Bruna Velčić, Rim

dr. sc. Marinko Vidović, Split

dr. sc. Karlo Višaticki, Đakovo

dr. sc. Mato Zovkić, Sarajevo, urednik Novog zavjeta.

Komentiraj, znaš da želiš!

Za komentiranje je potrebno prijaviti se. Nemaš korisnički račun? Registracija je brza i jednostavna, registriraj se i uključi se u raspravu.