Top News
2111 prikaza

'Od Divjakice me više ništa ne čudi. To je suludo!'

Blaženka Divjak
HINA/ Admir Buljubašić
Saborska zastupnica Sabina Glasovac zgraža se nad obezvređivanjem obrazovanja i dodatnim kompromitiranjem branitelja

Tog dana ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak poslala je osnovnim i srednjim školama, te učeničkim domovima tumačenje da se ubuduće za ravnatelje, ako se prijave, imaju prihvaćati isključivo veterani Domovinskog rata, odnosno, ako se jave, članovi obitelji poginulih i nestalih. A kada je krenuo tornado kritika, pa i lavine obećanja da će ovakvo tumačenja Zakona o hrvatskim braniteljima ići i na Ustavni sud, ministrica Divjak branila se da to nije njen zakon.

Sabina Glasovac | Author: Robert Anić/PIXSELL Robert Anić/PIXSELL

Po toj osnovi zakon bi onda trebao biti ministra branitelja Tome Medveda, kojemu ni ovakvo tumačenje nije sporno. Problem je, međutim, u tome što je Vlada taj zakon na sjednici u Kninu 4. kolovoza 2017., uoči proslave obljetnice "Oluje", usvojila jednoglasno. To onda znači da je za zakon glasala i Blaženka Divjak, da to ipak jest i njen zakon, a mogla je biti protiv, makar suzdržana, uložiti neki prigovor, pa da to ostane barem zapisano.

Istini za volju, ministrica Divjak odaje dojam osobe koja ne vjeruje u preporuku koju je poslala školama diljem Hrvatske. Zato smo za mišljenje o tome da li doista ne postoji baš ništa sporno u toj preporuci pitali SDP-ovu saborsku zastupnicu Sabinu Glasovac.

"Evo, baš prije dva sata jedan kolega mi je napisao da bi on volio biti biran za ravnatelja škole zbog toga što je prepoznat kao najbolji izbor za tu školu, a ne zbog te činjenice da je branitelj, što on doista i jest. I to meni dovoljno govori o naputku ministrice, koji nepotrebno produbljuje podjele u društvu, a koje je ionako već podijeljeno na više razina", kazala je. Glasovac smatra da je ovo još jedan način da se čine podjele u obrazovnom sustavu, što nikako neće donijeti bilo što dobro.

Tomo Medved Zato što smiju! Top News Medved skriva koliko je platio iće i piće za branitelje

"Braniteljima treba pomagati, ali ne na ovaj način, kojim se diskriminiraju drugi građani, a kojim se neće osigurati da školama upravljaju najbolji i najkvalitetniji. A znamo da su ravnatelji iznimno bitni u strategiji znanosti i obrazovanja koja je donesena u Hrvatskom saboru, koja zapravo predviđa da se još i pooštre kriteriji za izbore ravnatelja škola, da bude što manje poitičkog utjecaja, da dobijemo stvarno najkvalitetnije ljude u vodstvima škola, da osiguramo kvalitetu, da profesionaliziramo tu ulogu ravnatelja kroz licenciranje i neke druge mjere. Umjesto toga, mi ovime bacamo u smeće sve ono što smo kao Republika Hrvatska definirali da je naš put u obrazovne reforme kroz Strategiju obrazovanja. Želimo pogodovati jednoj skupini i na taj način joj se zahvaliti zbog doprinosa u Domovinskom ratu, ne misleći pritom da su za razvoj, za pokretanje društva najvažniji ljudi koji će najkvalitetnije upravljati hrvatskim školama", kazala je Glasovac.

Potom je komentirala primjedbu da se izborom ravnatelja škola i učeničkih domova na ovako predloženi način, znači ljudi na rukovodeća mjesta u temeljnim obrazovnim ustanovama, izbor svodi na zadovoljavanje minimalno propisanih uvjeta natječaja, a da se natjecateljski, kvalitativni dio natječajne procedure zamjenjuje statusom koji nema veze s profesionalnom kvalitetom.

Sabina Glasovac | Author: Dino Stanin (PIXSELL) Dino Stanin (PIXSELL)

"Moj otac je isto bio u ratu i branitelj je. Vjerujem da i on i mnogi drugi koji su išli u rat, nisu išli kako bi si priuštili neke privilegije, nego iz ljubavi i iz osjećaja dužnosti prema domovini. Jasno je da na ovakav način ne činimo uslugu nikome. Mi mislimo da činimo uslugu braniteljima, a ne činimo. Pa, gledajte, mi već sada u sustavu mi imamo neki će reći pozitivnu, drugi će reći negativnu diskriminaciju pri zapošljavanju na radna mjesta, gdje također branitelji imaju prednost. I tu se već pomaže i pokazuje ta osjetljivost. Koliko je to dobro za sustav, ja to ne mogu reći, to netko treba izmjeriti", kazala je.

Kada smo je zamolili da da svoju konačnu ocjenu preporuke koja je prema Zakonu o braniteljima prije nekoliko dana ministrica Divjak poslala školama po Hrvatskoj, Sabina Glasovac je otvoreno rekla: "Ova uputa školama potpuno je suluda, promašena, neće polučiti nikakav dobar rezultat, da se određeni ljudi diskriminiraju, da se rade podjele u društvu i da se ponovno jedan dio ljudi gleda, na branitelje, gleda ispod oka, a oni ti ničim nisu zaslužili, nego država ovakvim suludim mjerama dovodi do toga. To nikako nije dobro po struku."

Blaženka Divjak, Predrag Štromar, Ivan Vrdoljak Tko je tu oporba? Top News Znali smo: Zbog ljigavog HNS-a žalimo čak i za Mostovcima

Na kraju smo je pitali i kako ona tumači to što je ovakvu preporuku poslala ministrica Divjak, osoba koja je očito liberalnih, a ne konzervativnih nazora.

"Ma, mene od nje više ništa ne čudi", kazala je Glasovac.

Samo toliko?

"Samo to."

Tijekom dana o spornom izboru ravnatelja škola i učeničkih domova oglasilo se i Ministarstvo hrvatskih branitelja. Suština priopćenja je to da Ministarstvo hrvatskih branitelja tvrdi da je Ministarstvo znanosti i obrazovanja krivo tumačilo njihov stav, odnosno, da je njihov stav da kandidati iz tzv. braniteljske populacije prednost ostvaruju samo u slučaju kad imaju isti broj bodova u natječajnom postupku.

Ostalo je, međutim, nejasno kako to da je Ministarstvo hrvatskih branitelja reagiralo tek 24. svibnja 2018., čak osam dana nakon što je Ministarstvo znanosti i obrazovanja uputilo svoju preporuku školama diljem Hrvatske, te zašto je Ministarstvo hrvatskih branitelja reagiralo tek nakon što su na to reagirali mediji po Hrvatskoj.

U nastavku prenosimo priopćenje Medvedovog ministarstva u cijelosti:

Ministarstvo hrvatskih branitelja je Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji nastojalo odgovoriti na poteškoće uočene u postojećem sustavu skrbi za braniteljsku i stradalničku populaciju s ciljem poboljšanja kvalitete života najzaslužnijih za stvaranje suverene i samostalne Republike Hrvatske. Stoga, povodom medijskih napisa u svezi prava na prednost pri zapošljavanju i popunjavanju radnog mjesta prema navedenom Zakonu, a pri imenovanju ravnatelja škola, dostavljamo sljedeće očitovanje:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja je dopisom od 9. ožujka 2018. godine od Ministarstva hrvatskih branitelja zatražilo očitovanje vezano uz primjenu Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji u postupcima izbora i imenovanja ravnatelja školskih ustanova na koje se Ministarstvo hrvatskih branitelja očitovalo 22. ožujka 2018. godine.

Ministarstvo hrvatskih branitelja je u očitovanju dalo tumačenje odredbi Zakona koje se odnose na prednost pri zapošljavanju navodeći kako je člankom 102. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) propisano da su javne službe i javne ustanove kojima je osnivač ili jedan od osnivača Republika Hrvatska, općina, grad, županija, izvanproračunski i proračunski fondovi, pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske, kao i pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima prilikom zapošljavanja temeljem javnog natječaja, oglasa ili u postupku zapošljavanja provedenom na drugi način obvezne prilikom tog zapošljavanja dati prednost pod jednakim uvjetima nezaposlenoj osobi iz stavka 1. ovoga članka, po utvrđenom redoslijedu iz stavka 1. ovoga članka, ukoliko ispunjava uvjete propisane člankom 103. i 104. Zakona, te uvjete iz javnog natječaja odnosno oglasa. Nadalje, stavkom 2. članka 102. Zakona propisano je da prednost iz stavka 1. ovoga članka mogu ostvariti i osobe iz stavka 1. ovoga članka koje su zaposlene na poslovima koji ne odgovaraju njihovoj stručnoj spremi.

Prema članku 103. stavku 2. Zakona, pravne osobe iz gore navedenog članka 102. Zakona dužne su prilikom raspisivanja javnog natječaja ili oglasa za zapošljavanje pozvati osobe iz članka 102. stavaka 1.-3. da dostave dokaze iz stavka 1. ovoga članka u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

Također su pravne osobe iz članka 102. ovoga Zakona, sukladno stavku 3. istoga članka Zakona, prilikom raspisivanja javnog natječaja ili oglasa za zapošljavanje, objavljenog putem internetskih stranica, dužne objaviti poveznicu na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju.

Slijedom navedenog, postupke vezane za imenovanje na tzv. mandatne funkcije treba provoditi sukladno posebnim pravnim propisima za određenu ustanovu, a vodeći računa i o navedenim odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.

U Uputi od 16. svibnja 2018. godine, koju je Ministarstvo znanosti i obrazovanja dalo osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima, a u kojoj se poziva na gore navedeno očitovanje Ministarstva hrvatskih branitelja navedeno je sljedeće: "U situacijama kada se na natječaj ravnatelja uz osobe koje ostvaruju prednost jave i osobe koje prednost ne ostvaruju, izbor ravnatelja obavlja se samo između osoba koje ostvaruju prednost pri čemu će se između osoba koje ostvaruju prednost izabrati osoba prema redoslijedu propisanom u članku 102. Zakona o braniteljima.

Ako se dogodi da više osoba ostvaruje istu prednost prema propisanom redoslijedu, na sjednicama učiteljskog/nastavničkog/odgajateljskog vijeća, vijeća roditelja te zbora radnika, kao i na sjednici školskog odbora izabrati će se jedna osoba koja ostvaruje prednost. U slučaju da se na natječaj uz osobe koje ne ostvaruju prednost, javi samo jedna osoba koja ostvaruje prednost uzeti će se u obzir samo ta jedna osoba koja ostvaruje prednost. Dakle, na sjednicama učiteljskog/nastavničkog/odgajateljskog vijeća, vijeća roditelja te zbora radnika, kao i na sjednici školskog odbora odlučivati će samo o tom kandidatu, kao što se na primjer do sada odlučivalo u situacijama kada se na natječaj za ravnatelja javio samo jedan kandidat“.

Važno je napomenuti kako gore citirani tekst iz Upute ne proizlazi iz očitovanja Ministarstva hrvatskih branitelja. Naime, iz očitovanja Ministarstva hrvatskih branitelja jasno proizlazi da se postupci vezani za imenovanje na tzv. mandatne funkcije trebaju provoditi sukladno posebnim pravnim propisima za određenu ustanovu, odnosno da hrvatski branitelji iz Domovinskog rata i druge osobe iz članka 102. stavka 1. Zakona imaju pravo prednosti samo pod jednakim uvjetima.

Dakle, u natječajni postupak ulaze svi kandidati koji ispunjavanju uvjete iz natječaja a osoba iz članka 102. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i hrvatskog branitelja bez oba roditelja ili bez roditeljske skrbi, dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, hrvatski ratni vojni invalid iz Domovinskog rata, član uže i šire obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata odnosno nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, dragovoljac iz Domovinskog rata, hrvatski branitelj iz Domovinskog rata redoslijedom od duljeg prema kraćem vremenu sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, dijete umrlog hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata, ako je korisnik zajamčene minimalne naknade, dijete umrlog dragovoljca iz Domovinskog rata, ako je korisnik zajamčene minimalne naknade, dijete umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata sa 100 dana borbenog sektora, ako je korisnik zajamčene minimalne naknade, dijete dragovoljca iz Domovinskog rata, ako su roditelj i/ili dijete korisnici naknade za nezaposlene iz članka 107. ovoga Zakona ili zajamčene minimalne naknade i dijete hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata sa 100 dana borbenog sektora, ako su roditelj i/ili dijete korisnici naknade za nezaposlene iz članka 107. ovoga Zakona ili zajamčene minimalne naknade) ima prednost pri zapošljavanju i popunjavanju radnog mjesta u odnosu na ostale kandidate samo ako je prilikom natječajnog postupka ostvarila jednak broj bodova/glasova kao najbolji kandidat".

Komentiraj, znaš da želiš!

Za komentiranje je potrebno prijaviti se. Nemaš korisnički račun? Registracija je brza i jednostavna, registriraj se i uključi se u raspravu.